ÖNCÜ UYGULAMALAR

Çoklu Zeka Uygulamaları

Sözel – Dilsel, Mantıksal – Matematiksel, Görsel – Uzamsal, Müzikal – Ritmik, Bedensel – Kinestetik, Kişilerarası, İçsel ve Doğa zekası olmak üzere sekiz zeka alanı bulunmaktadır.

Okuma – Yazma Uygulamaları

Çocuklarımızı okuma ve yazmaya hazırlamayı ders olarak değil, doğal gelişimi içinde yürütülmesi gereken bir süreç olarak değerlendiriyoruz.

TEMATİK YAKLAŞIM

Farklı disiplinleri bir tema ya da konu etrafında ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alıyoruz.

PARMAK KAS ÖLÇÜMÜ

Parmak Kas ölçümü ile, kavrama noktasının, tutuş şeklinin ve ön kol pozisyonunun yazmayı kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi, kaleme uygulanan baskının normal değerlere taşınması hedeflenir.

Kavram Çalışmaları

Maya Çocuk’ta uygulanan kavram çalışmaları programı, öğrencilerimizin ileriki öğrenme yaşantılarında deneyim edecekleri konulara hazırlayıcı nitelikte özel hazırlanmış bir programdır.

MİZAÇ TİPİ UYGULAMALARI

Prof. Dr. ZİYA SELÇUK

“Her çocuğun müfredatı kendi içinde saklıdır.”

DEĞERLERİMİZ

Kendimizi, başkalarının hislerini ve düşüncelerini sezgisel olarak anlayan, bilen ve gerektiğinde başkalarına yardım etmeye istekli bireylerden oluşan bir toplumu oluşturmaya adadık.

Kendimizi işbirliğine dayalı yenilikçi uygulamalara, yeni bilgi ve teknolojileri pedagojik süreçlerimizle bütünleştirmeye ve yaratıcılığın sorumlu temsilcisi olmaya adadık.

Kendimizi, ortak amaçlarımızı gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya, birbirimizi desteklemeye ve çatışmaları barışçıl yollarla çözmeye adadık.

Kendimizi, okul toplumu üyelerinin her biri için yüksek mutluluk ve başarı beklentisinin hakim olduğu okul kültürü oluşturmaya adadık.

Kendimizi, okul toplumu üyelerinin birbirlerine inandıkları, güven odaklı bir okul kültürü oluşturmaya adadık.

Kendimizi, farklı kişi ve görüşlerin hoşgörü ile karşılandığı, harmoni içinde akademik bir kurum oluşturmaya adadık.

Kendimizi, dürüst ve açık sözlü bir şekilde davranan, yüksek akademik ve etik standartlara sahip, birbirleri ile saygı çerçevesinde ilişki kuran bireylerden oluşan bir okul toplumu oluşturmaya adadık.

MERKEZ