Çoklu Zeka Uygulamaları

Maya Ailesi olarak  Türkiye’de çoklu zeka kuramının eğitim sistemimize uygulanması konusunda öncü kuruluşlar arasında yer almak ve bu kuramın Türk Eğitim Sistemi’ne entegrasyonu konusunda ilk girişimleri yapmış olmak kıvanç kaynağımızdır. Maya Çocuk okul öncesi kurumları da çocuklarımızın tek bir zeka alanı ile değil “Sözel, Matematiksel, Görsel, Ritmik, Bedensel, Sosyal, İçsel ve Doğa zekası olmak üzere sekiz zeka alanı üzerinden değerlendirilmesi konusunda son derece titizdir. Maya Çocuk’larda yer alan tüm etkinlik ve uygulamalarımızda farklı zeka alanlarını işe koşmak dikkate alınmaktadır.

OKUMA-YAZMA UYGULAMALARI

Anasınıflarımız için Maya Okulları tarafından geliştirilen okuma ve yazmaya hazırlık uygulamaları;  çocuklarımızı okuma ve yazmaya hazırlamayı  ders olarak değil doğal gelişimi içinde yürütülmesi gereken bir süreç olarak değerlendirmektedir. Bu çağın çocukları okumaya yazmaya çevreden gelen uyaranlar nedeniyle hazırdır. Çocukların bu gelişiminin engellenmesi yerine doğru şekilde desteklenmesi okuma yazmaya hazırlık uygulamalarımızın temel çıkış noktasıdır.

TEMATİK YAKLAŞIM

Çocuklarımıza aktarılan bilgi parçalarının belirli disiplinler altında değerlendirilmesi akademik bir zorunluluktur. Hayatta karşılaştığımız olaylar disiplinler halinde ayrı ayrı değildir. Bu nedenle çocuklarımıza aktarılan bilgilerin gerçek hayatta olduğu gibi bütüncül anlayışla temalar etrafında anlatılmalıdır. Maya Çocuk; farklı disiplinleri bir tema ya da konu etrafında ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Örneğin “taş” teması alındığında bütün aktarımlar bu temayla ilişkilendirilerek işlenir. Böyle bir yaklaşım sonunda, çocuklar değişik bakış açılarıyla  disiplinler arasında daha derin ilişki kurmayı öğrenirler.

PARMAK-KAS ÖLÇÜMÜ

Maya Çocuk, Maya Okullarının öncü uygulamalarından olan Parmak Kas Ölçümünü çocuklarımızın yazmaya hazırlık sürecinde doğru bir başlangıç yapması için anasınıflarında uygulamaktadır. Parmak Kas ölçümü ile,  kavrama noktasının, tutuş şeklinin ve ön kol pozisyonunun yazmayı kolaylaştırıcı bir rol üstlenmesi, kaleme uygulanan baskının normal değerlere taşınması hedeflenir. Bu ölçümlerin başında günlük yaşam becerilerinin pek çoğunda kullanılan kavrama kuvveti ile baş parmak, parmak uzunluk ve ağırlıklarının tespit edildiği sıkıştırma kuvvetlerinin analiz edilmesi gelir. Bu ölçüm sonuçları doğrultusunda yazma sürecinde kas gücü geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılarak bireysel öneri ve önlemler geliştirilir. Farklı fiziksel özelliklere sahip öğrencilerin kalemi rahat kullanmasına yönelik kalem tutma aparatlarına ve kalemlere ulaşmaları sağlanır.

KAVRAM ÇALIŞMALARI

Maya Çocuk’ta uygulanan kavram çalışmaları programı, öğrencilerimizin ileriki öğrenme yaşantılarında deneyim edecekleri konulara  hazırlayıcı nitelikte özel hazırlanmış bir programdır. Çoklu Zeka Kuramının ve Öğrenme Stilleri Uygulamalarının ilkelerine uygun tekniklerle hazırlanmış öğrenme deneyimleri aracılığıyla çocuklarımız  süreçlere daha etkin bir şekilde dahil olurlar. Böylece kavramları kalıcı bir şekilde öğrenirler.

Çocuklarımız  kavram çalışmaları çerçevesinde; beş duyu, meslekler, taşıtlar, hayvanlar ve bitkiler, besinler, mevsimler, kıyafetler gibi konu alanlarında eşleştirme, benzer ve farklı olanı bulma, sıralama, büyük ve küçük, uzun kısa, yüksek alçak, ağır hafif, yeni eski, sağ sol, boş dolu, ön arka, içinde dışında, alt orta üst, önünde yanında arkasında, hareketli hareketsiz kavramlarını çalışırlar.

MİZAÇ TİPİ UYGULAMALARI