FELSEFEMİZ

Her çocuğun müfredatı kendi içinde saklıdır. Çocuklarımızın her biri  parmak izi kadar farklıdır. Bu nedenle çocuklarımızın kişisel özelliklerini dikkate almadan yapılacak bütün çalışmalar istendiği ölçüde karşılık bulmayacaktır. Biz Maya Çocuk olarak her çocuğumuzun kişisel özelliklerini dikkate alıyoruz. Temel amaç olarak ; sorun çözme becerilerini geliştirmek, kendine ve başkalarına saygılı, özgüveni gelişmiş birer birey olmalarına katkı sağlamak  istiyoruz. Bunun için merkezimize Çoklu Zeka Kuramı, Farklı Mizaç Anlayışları ve Öğrenme Stilleri Uygulamalarıyla Zenginleştirilmiş Doğrudan Öğretim Yöntemini yerleştiriyoruz.

Biz okul öncesi eğitim kurumlarını sadece çocukların temel fiziksel ihtiyaçlarının karşılandığı bakımevleri değil, çocuklarımızın hayata hazırlanmalarının ilk basamağı olarak görüyoruz. Eğitimcileri bilginin aktarıcısı değil, çocukların öğrenme danışmanları ve eş öğrenenleri olarak görüyoruz.

Maya Çocuk olarak; bu ülkenin kurucu değerlerine ve bu toprakların hassasiyetlerine bağlı, empati kuran ve farklılıklara saygılı, özgüveni ve sorun çözme becerisi yüksek,  yaşam becerilerini edinmiş, teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanmaya hazır çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz.

Eğitime gönül verenler, eğitimin müfredatı öğretmeden çok daha fazla bir iş olduğunu bilirler. Çocuklar geleceğe fırlatılan füzeler gibidir. Ay’a fırlatılan füzeler fırlatma anında Ay’ın bulunduğu yere gönderilmez. Füze ulaştığında Ay nerede olacaksa oraya gönderilir. Biz eğitimin çocuklarımızı geleceğe göndermek olduğunun bilincindeyiz. Tüm amacımız çocuklarımızı geleceğe şimdiden hazırlamak ve geleceği Maya’lamaktır.