ETKİNLİKLER

Maya Çocuk’ta müzik çalışmalarında Orff Yöntemi uygulanır. Bu yöntem, çocuklarımızın müziği okuyup yazabilen bireyler olmasına yöneliktir. Bunun yanı sıra, birlikte iş yapma duygusunu, doğaçlama yeteneğini, çevresi ile uyumunu ve en önemlisi yaratıcılığını geliştiren bir tekniktir.

2 ile 6 yaş grubu çocuklarda müzik öğretimi için kullanılan teknik, aslında bir ders değil oyun biçiminde öğretime dayanmaktadır. Orff yönteminde kullanılan çalgılar standart olmayan yani çocukların keşfettikleri çalgılardır. Çocuklarımızın kendi keşfettikleri çalgıları ile çıkardıkları sesler zamanla ezgilere dönüşür. Bu çalışma ile çocuklarımız doğal bir ortamda uyum içinde yeni sesler çıkarmanın ayırtına varır.

Dans ve hareket eğitimi, bedensel esneklik ve ritim duygusu kazanmasına , denge ve koordinasyon becerilerinin gelişmesine ve çocukların beden farkındalıklarının artmasını sağlamaktadır.

Maya Çocuk’ta uyguladığımız yaratıcı drama programıyla öğrencilerimizin yaratıcılık ve hayal gücünü geliştirmelerine yardımcı olmak temel amacımızdır. Yaratıcı drama dersleri, doğaçlama, oyun, dramatizasyon, sözel ifade, rol oynama, grup çalışmaları, resimleme, öyküleme gibi tekniklerle yapılandırılmaktadır. Böylece çocuklarımız, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, karşısına çıkan sorunlara farklı çözüm yolları üretebilen, okuyan, yazan, dinleyen, konuşan, üreten, irdeleyen, araştıran, seçenekler geliştiren, demokratik ve yaratıcı bireyler olarak yetişmektedir.

Çocukların bedenlerini tanımaları, vücut-beyin organizasyonunu geliştirmeleri ve spor kültürüne sahip olmaları hayati önemdedir. Çocuklarımıza sunduğumuz hareket eğitimi etkinlikleri; sağlık, dinçlik, eğlence, estetik, performans, kendine güven gibi değişik amaçları içermektedir. Bu etkinlikler sırasında gerçekleştirdiğimiz oyunlar aracılığı ile çocuklarımızın psikomotor (kuvvet, çeviklik, çabukluk vs.), toplumsal (liderlik hoşgörü, arkadaşlık kurallara ve başkalarına saygı vs.) ve bilişsel (anlama, yorumlama, sorgulama, çabuk ve doğru karar verme vs.) alanlarda gelişimlerine destek olunmaktadır.