İLK GARAJ

İlk Garaj, anasınıfında okuyan 5-6 yaş grubu çocuklarımıza yönelik özel geliştirilmiş bir “bilişim teknolojileri” eğitimleri sunan bir uygulamadır.  21. yüzyıl kazanımlarının en önemlilerinden biri bilişim okur yazarlığıdır. Maya Çocuk,  İlk Garaj uygulaması ile çocuklarımızın, bilgisayar programlama, web tasarımı, üç boyutlu tasarım ve elektronik/robot tasarım bilgi ve becerisi edinmesini amaçlamaktadır. Bir başka deyişle ‘çocukların artık bilgisayarı bir oyuncak olarak görmemesi’ni hedeflemektedir.

İlk Garaj’da sunulan eğitimlerin temel amacı okul öncesi çocuklarımızın:

  • bilişim teknolojilerinin donanımsal özelliklerini erken yaşlarda tanımaları,
  • kullandıkları elektronik araçları oluşturan temel parçaları tanımaları,
  • elektronik araçları oluşturan parçalarla farklı işler yapan cihazlar tasarlamaları,
  • kullandıkları bir bütün halindeki cihazların birçok küçük parçadan oluştuğunu fark etmeleri,
  • karşılaştıkları bir problemi oluşturan ve probleme sebep olan bileşenleri tanımlamaları,
  • bir problemi çözmek üzere balık kılçığı, beyin fırtınası ve akış diyagramı gibi zihin araçlarını kullanmaları ve bir problemin/sorunun çözüm sürecinde doğru adımları uygulamalarıdır.