EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Maya Okulları tarafından Maya Çocuk Okul Öncesi Kurumları için geliştirilen eğitim programı; çocuklarımızın temel bilişsel, sözel, sosyal, bedensel, ruhsal gelişimlerini desteklemek ve çocuklarımızın temel becerilerini hayat becerilerine dönüştürmek üzerine kuruludur. Çocuklarımızın tüm zeka alanlarını geliştirmek üzerine odaklanan eğitim programımız eğitim felsefimizi inşa etmek,   mutlu ve başarılı çocuklar yetiştirme üzerine odaklıdır. Bunun için çocuklarımızın bilimsel araştırma ve öğrenme alışkanlığını edinmesini, soru soran, sorgulayan , çözüm öneren ve inisiyatif alan bireyler olmasını önemsiyoruz. Estetik değerleri ve sanat becerileri ve kültürleri olan çocuklar olmaları için uğraşıyoruz. Kendi anatomilerini tanıyan, vücut enerjilerini sporla değerlendiren çocuklar olmasına gayret ediyoruz.